Forschungsgruppe

Prof. Dr. Wolfgang Beck

Prof. Dr. Wolfgang Beck

Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen
Tit.Prof. Dr. Arnd Bünker

Tit.Prof. Dr. Arnd Bünker

Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut St. Gallen
Prof. Dr. Georg Lämmlin

Prof. Dr. Georg Lämmlin

Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
Dr. Sabrina Müller

Dr. Sabrina Müller

Universität Zürich
Prof. Dr. Ilona Nord

Prof. Dr. Ilona Nord

Universität Würzburg
Prof. Dr. Viera Pirker

Prof. Dr. Viera Pirker

Universität Frankfurt am Main
Prof. Dr. Thomas Schlag

Prof. Dr. Thomas Schlag

Universität Zürich

Operatives Team

Oliver Adam

Oliver Adam

Institut für Politikwissenschaft und Soziologie, Universität Würzburg
Simon Eckhardt

Simon Eckhardt

Universität Würzburg
Stefanie Neuenschwander

Stefanie Neuenschwander

Universität Zürich
Dr. phil. habil. Hilke Rebenstorf

Dr. phil. habil. Hilke Rebenstorf

Diplom-Soziologin, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
Dr. phil. Ann-Christin Renneberg

Dr. phil. Ann-Christin Renneberg

Soziologin, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
Dr. theol. Gunther Schendel

Dr. theol. Gunther Schendel

Pastor, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
Dr. Oliver Wäckerlig

Dr. Oliver Wäckerlig

Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut St. Gallen, Schweiz